• Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

DIRECCIÓ

Carrer Consell de Cent 295 1r 2ª

08007, Barcelona. 


 

METODOLOGIA

 

La nostra metodologia està adaptada a cada franja d’edat i es basa en la realització d’activitats dinàmiques i lúdiques. Ens basem en un mètode actiu i participatiu, on els infants són protagonistes de l’activitat i poden desenvolupar al màxim les seves habilitats i capacitats, reforçant la seva autoestima i confiança. Són sempre activitats motivadores, sense oblidar mai els objectius cognitius, d’aptituds i socialitzadors propis de cadascuna d’elles.

 

La nostra metodologia es basa en la pedagogia de l’acció, l’aprendre fent, de manera que la persona que es forma es converteix en plena protagonista de l’acció educativa. Eduquem per fomentar una cultura de la pau, ja que volem una societat rica en valors, diversa i justa. El diàleg constant, el treball en petit grup o l’experiència pràctica són els trets metodològics més destacables.

 

Tota la tasca pedagògica està planificada, programada i avaluada per tal de millorar i adequar-nos a les necessitats de cada centre.