top of page

FORMACIONS

 

La formació dels nostres educadors i educadores és bàsica per realitzar una tasca educativa coherent. Aquestes formacions compleixen una doble funció: dotar els educadors d’eines metodològiques, estratègies i coneixements aplicables a la seva tasca, i generar reflexió tant individual com col·lectiva sobre la funció pedagògica, les finalitats, els compromisos socials i totes les altres vessants que hi intervenen. L’objectiu és, doncs, aconseguir que els i les educadores siguin font de coneixement, recursos, habilitats i competències, amb capacitat per transmetre valors i impulsar aptituds.

 

Des d’Àbac oferim als nostres treballadors i treballadores diversos cursos específics per la tasca que desenvolupen. Per tal que aquests cursos siguin de qualitat i adaptats a les necessitats del nostre personal, treballem conjuntament amb l'escola EFA

web-WIX11-02.png

CURS DE MONITOR/A D'ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL

Prepara els i les alumnes per intervenir de manera educativa en espais de lleure amb infants i joves. El curs els capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats i projectes, alhora que els posa a l’abast diverses tècniques i recursos per desenvolupar qualitativament la seva tasca educativa.

CURS DE PROTECCIÓ DE DADES

L’objectiu del curs és donar a conèixer els elements bàsics i imprescindibles de l’aplicació de la Llei de Protecció de Dades en el sector de l’educació, per tal de tractar de forma adequada la informació personal de qualsevol individu relacionat amb els centres educatius.

CURS DE DIRECTOR/A D'ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL 

Prepara els i les alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure amb infants i joves. Aquest curs els capacita per planificar projectes de lleure, no només en l’actuació directa amb infants i joves, sinó especialment en la direcció, coordinació i gestió de centres i equips de monitors.

CURS DE MANIPULACIÓ D'ALIMENTS

Aquest curs pretén dotar l’alumne dels coneixements, habilitats i actituds necessàries per aplicar en el seu lloc de treball una correcta manipulació dels aliments, ja que els proporciona un coneixement dels utillatges usats i les tècniques d’higiene i sanitat alimentària per prevenir possibles alteracions i contaminació dels aliments.

CURS DE PRIMERS AUXILIS

Aquest curs pretén donar eines als educadors i educadores per reduir els riscos que puguin córrer els nens i nenes, així com per saber actuar davant de determinades situacions i saber identificar les situacions d’urgència a través dels signes i símptomes d’infants i joves.

CURS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Aquesta formació proporciona estratègies, recursos i pautes a seguir en situacions tant generals com particulars de prevenció de riscos als centres docents. Donem a conèixer els drets i deures de treballadors i empresaris en matèria preventiva, així com la reglamentació bàsica aplicable en els respectius llocs de treball.

web-WIX11-07.png
web-WIX11-06.png
web-WIX11-01.png
web-WIX11-03.png
web-WIX11-04.png
web-WIX11-05.png
bottom of page