• Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

DIRECCIÓ

Carrer Consell de Cent 295 1r 2ª

08007, Barcelona. 


 

EQUIP

 

Àbac no és només una entitat que gestiona projectes, és la suma del capital dels seus components. Són les persones que en formen part les que, amb la seva implicació i il·lusió pel món de l’educació i la infància, fan possible dia a dia dur a terme la tasca i els objectius de l’entitat. Des d’Àbac, la gran quantitat de professionals està dividida principalment en tres equips.

 

 

MONITORS/ES

El nostre equip de monitoratge és un dels eixos fonamentals de la tasca educativa. Són persones amb l’experiència i la formació necessàries per a dur a terme un projecte pedagògic de qualitat i dinàmic, que treballen perquè els objectius s’assoleixin afavorint la participació i la integració de tots els infants del grup.

 

 

COORDINADORS/ES

Els centres disposen d’una coordinadora que organitza l’equip de monitors i supervisa les activitats, garantint així un control directe de la qualitat. A més a més, és l’encarregada de gestionar les relacions amb la direcció de l’escola, els i les mestres, l’AMPA i l’empresa, aconseguint així un bon funcionament dels serveis.

 

 

EQUIP TÈCNIC

El funcionament diari d’Àbac és responsabilitat del seu equip de professionals, que consta d’un director comercial, un director de finances, un gerent, una coordinadora de serveis, una coordinadora pedagògica, una responsable de recursos humans, una responsable de màrqueting i un responsable administratiu.

 

 

equip de monitors