top of page
ABAClab_enviar_modificat.jpg
Mirando a través del telescopio
Clase de ciencias
Juego de azar

ÀBACLAB, aCOMPANYEM LES ALTES CAPACITATS 

És un programa per l'enriquiment extraescolar, d’exploració i manipulació, entorn a l'astronomia, la ciència i la programació de videojocs organitzat amb Psicoluden.

 

  • Gabinet de psicologia especialitzat en la Identificació i l'avaluació de les Altes Capacitats i el tractament de la dislèxia amb el mètode Glifing.

L’objectiu és el de fomentar les habilitats bàsiques i complexes en els nens i nenes de 8 a 12 anys que presenten altes capacitats (precocitat intel·lectual, talent simple, talent compost i superdotats), desenvolupant els seus talents mitjançant una metodologia activa i que mantinguin viva la motivació per a l’aprenentatge, aprendre dels companys i companyes i treballar en equip tot desenvolupant moltes de les seves habilitats, punts forts i febles. 

Per aconseguir-ho partim de:

Sessions grupals o individuals: Sempre que el nen/a ho requereixi es plantegen tasques dins una sessió individual, però amb l’objectiu de poder entrar a formar part d’una sessió col·lectiva (6 a 10 persones). 

Potenciar els punts forts: Tenim una actitud positiva que ens permet focalitzar la mirada en les habilitats, competències i capacitats amb què compta cada persona. 

La motivació i l’aprenentatge significatiu: Busquem l’actitud activa i positiva del nen/a per convertir-lo en protagonista del seu procés d’aprenentatge. Facilitem l’aprenentatge autònom a través d’activitats i experiències que connecten necessitats, interessos i motivacions.

Aprenentatge individualitzat: Ideem activitats i propostes que s’adeqüen a la unicitat de cada persona, a les seves capacitats i al seu nivell evolutiu i maduratiu.

ÀbacLAB - Càpsules de coneixement:

 

Aprendre, riure, passar-ho bé, … no haurien de ser elements desvinculats entre ells.

Oferim 1 proposta setmanal extraescolar d’una hora i mitja amb grups reduïts (sis a deu nens i nenes).

Data d’inici:  el 03 de novembre del 2021.

Data final: el 22 de juny de 2022.

Horari: Dimecres de 17.30 h a 19.00 h.

Adreça: Psicoroselló / C/ Rosselló, 17 Entr. 2a. 

Continguts de la proposta entorn a:

  • Astronomia (novembre, desembre i gener).

  • Ciència i experimentació (febrer, març i abril).

  • Creació i programació de Vídeo jocs (abril, maig, juny).

Amb col·laboració d'ASTROBARCEONA i PEQUES&ROBOTS 

Una tarda a la setmana,
la ciència, Astronomia i programació i creació de videojocs
envaeixen PsicoRosselló.

bottom of page